Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Actueel

20 januari 2017

Helicon sluit zich weer aan bij de AOC Raad


Helicon sluit zich weer aan bij de AOC RaadOntwikkelingen in het groene onderwijs in 2016 hebben ertoe geleid dat het College van Bestuur van Helicon heeft besloten om weer toe te treden tot de AOC Raad. De ingrijpende bezuinigingen, de Ontwikkelagenda en het thema doelmatigheid vragen om gezamenlijke belangenbehartiging, door alle AOCs.

Het jaar afwezigheid in de AOC Raad heeft samenwerking met andere AOC’s en participatie in de Groene Norm (examenleverancier) en Groene Tafel (bestuurlijk samenwerkingsverband groene onderwijsinstellingen) in 2016 niet in de weg gestaan. Ook in het opstellen van de Ontwikkelagenda en doelmatigheidsonderzoek van de AOC Raad heeft Helicon afgelopen jaar volop meegedacht en geparticipeerd. Het hernieuwen van het lidmaatschap van de AOC Raad is dan ook een logische stap. 

De Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van Helicon hebben onlangs hiermee ingestemd, waardoor het lidmaatschap per 1 januari 2017 kan worden geeffectueerd.

Jan-Pieter Janssen (voorzitter AOC Raad) is blij dat Helicon zich weer door de AOC Raad laat vertegenwoordigen, zodat met verenigde krachten de belangen voor het AOC onderwijs kunnen worden behartigt: “Het is goed dat we vanaf januari weer de eenheid als AOC-collectief hervinden, het is een guur klimaat voor de scholen momenteel”, zei hij in zijn kerstboodschap.

Dit artikel delen: