Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Actueel

31 januari 2017

Netwerk vmbo-groen examensecretarissen geintegreerd in PLEXS


Netwerk vmbo-groen examensecretarissen geintegreerd in PLEXSHet netwerk van examensecretarissen binnen het groene vmbo wordt geintegreerd in het landelijke platform van examensecretarissen; PLEXS. Door de nieuwe structuur van de beroepsgerichte examenprogrammas worden de vmbo-groen scholen veel intensiever dan voorheen bij overlegstructuren met de andere vmbo scholen betrokken. Daarbij heeft het College van Toetsen en Examens (CvTE) aangegeven via 1 gesprekspartner de contacten met de examensecretarissen te willen onderhouden.

Binnen PLEXS kunnen examensecretarissen ervaringen over de nieuwe structuur en de uitwerking ervan in het onderwijs op de eigen school en de gevolgen ervan voor hun werkzaamheden uitwisselen.

Om de verworvenheden en de eigen setting van het netwerk van groene examensecretarissen binnen PLEXS te behouden, zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De jaarlijkse bijeenkomst van het netwerk van groene examensecretarissen van eind januari wordt verplaatst naar het PLEXS-jaarcongres. Het congres is voor dit jaar gepland op maandag 13 maart 2017 (10.00-17.00 uur bij Postillion Hotel Bunnik). De examensecretarissen van de AOC’s hebben per mail hiervoor een uitnodiging ontvangen. Voor 2017 hoeven de groene examensecretarissen niet per se lid te worden van PLEXS om aan het congres deel te nemen. 
  • Vanaf 2018 zal onderzocht worden of het jaarcongres eerder in het jaar kan worden gepland (jan/febr), zodat er voldoende tijd is voor de gezamenlijke voorbereiding op de afname van de centrale examens; de digitale examens BB en KB en het CSPE in het bijzonder.
  • Een ‘workshop’ speciaal voor de groene examensecretarissen is onderdeel van het congresprogramma. Dit jaar zal het bestuur van PLEXS daar  in gesprek gaan over wat het netwerk wil behouden binnen PLEXS. Ook komt er een inhoudelijk onderwerp gericht op de rol van de examensecretaris bij de implementatie van het profiel groen aan de orde. 
  • Binnen het forum op de website van PLEXS wordt een aparte ruimte voor de groene examensecretarissen ingericht. ‘Interne’ communicatie zoals specifieke informatie, kennisdeling en een groen forum kunnen hierbinnen plaatsvinden. Kruisbestuiving met examensecretarissen van andere vmbo profielen kan een extra dimensie toevoegen. Het forum is alleen toegankelijk voor leden van PLEXS.

Om lid van PLEXS te worden, dient men zich te registreren via www.plexs.info en contributie te betalen (85 euro per kalenderjaar, excl. congres). Dit jaar is het mogelijk dat men zich voor het congres aanmeldt (75 euro) en na het congres besluit of je je als lid registreert en de contributie betaalt.

>> Naar de website van PLEXS

Dit artikel delen: