Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Groen onderwijs

Groen onderwijs biedt ondernemende (jonge) mensen een inspirerende leeromgeving en een goede toekomst. Op het vmbo-groen gaan leerlingen actief aan de slag met planten, dieren, voedsel en hun groene leefomgeving. Het mbo-groen leidt op voor de brede groene sector: één van de meest innoverende, ondernemende en belangrijke sectoren van ons land. Het Groene Lyceum is een verkorte leerlijn vmbo-mbo, voor leerlingen die willen doorstromen naar het hbo maar óók praktijkgericht bezig willen zijn. En omdat leren niet stopt bij de eerste baan, bieden AOC’s volwasseneneducatie aan. Opleidingen en cursussen zijn er voor zowel voor particulieren, werkgevers als voor werknemers. Via Bureau Erkenningen (onderdeel van de AOC Raad) worden 75.000 mensen permanent geschoold voor hun gewasbeschermingslicentie. 

AOC’s leiden toekomstige werknemers op voor de topsectoren. Door de overheid aangewezen als economisch van groot belang. Nederland staat in de top 5 als het gaat om de wereldwijde export van agrarische producten. Ook qua kennisniveau behoort Nederland tot de wereldtop. AOC’s doen veel aan kennisexport en hebben een traditie als het gaat om buitenlandse uitwisselingsprogramma’s van studenten. AOC’s lopen voorop in de vergroening van de economie. Zij ontwikkelen zich tot dé opleidingscentra van Nederland op het gebied van (nieuwe) groene beroepen.

Het ministerie van Economische zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het groene onderwijs. Niet alleen voor de AOC’s, maar ook voor de Hogescholen en Wageningen Universiteit. Deze gouden driehoek: ‘onderzoek & onderwijs - ondernemers - overheid’, bewijst zich al jaren als een krachtige en onmisbare verbinding.

De AOC’s vallen onder de reguliere wetten van het Nederlandse onderwijs.
 

 

AOC's in Nederland AOC Friesland AOC Terra AOC De Groene Welle Landstede AOC Oost Groenhorst College Wellantcollege Clusius College Vereniging Buitengewoon Groen Lentiz Onderwijsgroep Prinsentuin College Citaverde College Edudelta Onderwijsgroep

Vmbo-groen

Het vmbo-groen is een algemene opleiding, waarin planten en dieren vooral worden gebruikt om leerlingen een motiverende en rijke leeromgeving te bieden. Leerlingen kunnen na de onderbouw kiezen voor richtingen als ...Lees meer

Mbo-groen

Het mbo-groen leidt op voor de brede groene sector: één van de meest innoverende, ondernemende en belangrijke sectoren van ons land. Het mbo kent opleidingen in de richting van teelt, voeding en gezondheid, recreatie en natuurbeheer, (landbouw)techniek, bloem en design, zorg ...Lees meer

Volwasseneneducatie

In het kader van een leven lang leren verzorgen de AOC's ook opleidingen en cursussen voor volwassenen. Opleidingen en cursussen zijn er voor zowel voor particulieren, werkgevers als voor werknemers. Onder meer op het gebied van arbo, gewasbescherming, veiligheid, (gespecialiseerde) dierverzorging, ...Lees meer

Feiten en cijfers

De AOC Raad registreert de instroom van leerlingen in het vmbo-groen en het mbo-groen per AOC en per leerweg (BOL/BBL). De cijfers voor de afgelopen tien jaar vindt u hier.   (Aankomend) studenten mbo-groen kunnen informatie over de loopbanen van hun studiegenoten vinden op ...Lees meer