Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Feiten en cijfers

De AOC Raad registreert de instroom van leerlingen in het vmbo-groen en het mbo-groen per AOC en per leerweg (BOL/BBL). De cijfers voor de afgelopen tien jaar vindt u hier.  

(Aankomend) studenten mbo-groen kunnen informatie over de loopbanen van hun studiegenoten vinden op de website mbogroengediplomeerden.nl.

Aantallen leerlingen en studenten per AOC 1 oktober 2015
(excl. extrane´ en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)

Instelling BOL BBL VMBO Totaal
AOC Oost 1.374 418 3.391 5.183
AOC Terra 1.815 370 4.127 6.312
Citaverde College 1.072 305 1.812 3.189
Clusius College 1.339 335 3.954 5.628
De Groene Welle 1.024 251 470 1.745
Edudelta Onderwijsgroep 557 186 751 1.494
Groenhorst 2.525 769 3.546 6.840
Helicon Opleidingen 4.353 928 1.766 7.047
Landstede MBO 261 0 0 261
Lentiz onderwijsgroep 992 316 2.206 3.514
Nordwin College 1.397 235 1.834 3.466
Prinsentuin College 832 266 1.223 2.321
Wellantcollege 2.553 982 9.038 12.573
Totaal 20.094 5.361 34.118 59.573

Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 5 jaar (peildatum 1 oktober)
(excl. extraneÏ en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)

Instelling BOL BBL VMBO Totaal
2015 20.079 5.342 34.399 59.820
2014 19.956 6.025 34.312 60.293
2013 19.117 8.943 33.034 61.094
2012 18.493 10.543 31.370 60.406
2011 18.602 11.667 30.382 60.651
2010 18.451 11.436 29.552 59.439
2009 17.534 11.709 31.352 60.595
2008 16.931 10.176 32.703 59.810
2007 16.966 9.239 33.601 59.806
2006 16.994 8.760 34.815 60.569