Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Mbo-groen

Het mbo-groen leidt op voor de brede groene sector: één van de meest innoverende, ondernemende en belangrijke sectoren van ons land. Het mbo kent opleidingen in de richting van teelt, voeding en gezondheid, recreatie en natuurbeheer, (landbouw)techniek, bloem en design, zorg en leefomgeving, groen ondernemerschap, (paraveterinaire) dierverzorging, paardenhouderij- en sport en milieu.

De opleidingen worden continu afgestemd op de vraag vanuit de (regionale) markt. De toenemende aandacht voor gezond en veilig voedsel, een groene omgeving (ook in de stad), duurzaamheid en milieu zorgen ervoor dat de groene sector volop in ontwikkeling is. Indien de markt daar om vraagt, wordt samengewerkt met ROC’s of bedrijven in de omgeving.

De opleidingen worden vormgegeven aan de hand van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Hierin staat omschreven wat de student moet kennen en kunnen. De kwalificatiestructuur wordt gemaakt door het Aequor, het kenniscentrum voor voedsel, natuur en leefomgeving. Binnen Aequor bepalen bedrijfsleven en onderwijs samen wat er in de kwalificatiestructuur wordt opgenomen.

De groene beroepsopleidingen zijn erg praktijkgericht. Leerlingen volgen veel stages en doen praktijkopdrachten bij bedrijven in de regio. Via kenniscentrum Aequor kan een bedrijf ‘Erkend leerbedrijf’ worden. Ook zijn er in Nederland een aantal praktijkcentra volledig toegerust op de groene sector. Hier kan worden geoefend met de meest moderne apparatuur.

Het mbo-goen biedt alle vier niveaus van het mbo en beide leerwegen: de ‘beroepsbegeleidende leerweg (BBL)’  en ‘beroeps opleidende leerweg (BOL) ‘. 
 

Ga naar de webiste voor ouders en leerlingen die meer willen weten over het mbo-groen