Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Volwasseneneducatie

In het kader van een leven lang leren verzorgen de AOC's ook opleidingen en cursussen voor volwassenen. Opleidingen en cursussen zijn er voor zowel voor particulieren, werkgevers als voor werknemers. Onder meer op het gebied van arbo, gewasbescherming, veiligheid, (gespecialiseerde) dierverzorging, natuurlijke vormgeving enzovoort. De inhoud is up to date, praktisch en kan veelal op maat worden aangeboden. Ook begeleiden de AOC’s diverse EVC- trajecten, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.