Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Kies Kleur in Groen

Kies Kleur in Groen is een gemeenschappelijk actieplan van het groene onderwijs en richt zich op de versterking van (culturele) diversiteit binnen het onderwijs. De (inter)nationale en regionale groene context van het onderwijs dient daarbij als uitgangspunt. Binnen het actieplan zijn een vijftal gezamenlijke ambities geformuleerd, waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden. Het gaat daarbij o.a. om de integrale inpassing van (culturele) diversiteit in het strategisch beleid, aansluiting van het onderwijs bij de ontwikkelingen in de internationale groene arbeidsmarkt, versterking van de toegankelijkheid voor deelnemers met verschillende culturele achtergronden, het bieden van een open en veilige leeromgeving voor deelnemers vanuit verschillende (culturele) doelgroepen en het actief uitdragen van groen thema’s.

Ga naar de website van Kies Kleur in Groen >> hier vindt u ook de actuele nieuwsberichten

Laatste nieuws

Contactpersonen

Services AOC Raad

Hilda Weges

E-mail: hilda.weges@aocraad.nl

Beleidsadviseur project

Hilda Weges

E-mail: hilda.weges@aocraad.nl
Twitter: @HildaWeges

Projectleider

Esther Wouters

E-mail: ewouters@aequor.nl
Twitter: @esther_wouters

Publicaties