Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Publicaties

Publicaties van de AOC Raad zijn kosteloos te downloaden. Een gedrukt exemplaar kunt u bestellen en wordt (indien†voorradig)†toegestuurd. Dit is gratis voor† leden van de AOC Raad, voor derden brengen wij de kostprijs in rekening.

 • Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025 26 oktober 2016

  In 2016 ondertekenden alle groene onderwijsinstellingen (AOC's, HO en WUR), het groene bedrijfsleven en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de 'Ontwikkelagenda Onderwijs'. Hierin staan afspraken tussen de drie partijen. Zij gaan ervoor zorgen dat de leerlingen en studenten nog beter zijn voorbereid op de internationaal veranderende markt en er volop ruimte gegeven kan worden aan innovaties. Ook zijn er afspraken gemaakt voor meer kennisuitwisseling.

  Download artikel
  Bestellen

 • Parels van de samenwerking 2016 17 mei 2016

  AOCís hebben hun blik naar buiten gericht en werken veel samen; met branches, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en andere kennisinstituten. AOCís werken ook samen met elkaar: aan onderwijsconcepten, lesmateriaal en examens, door kennisuitwisseling en door het gezamenlijk gebruik van lesfaciliteiten en outillages. Het is niet altijd zichtbaar wat we doen. Om toch een indruk te krijgen van de veelvormigheid en intensiteit van de vele samenwerkingsverbanden die er zijn, hebben wij deze brochure gemaakt.

  Download artikel
  Bestellen

 • Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020 19 oktober 2015

  Sectorplan van de gezamenlijke AOC's en scholengemeenschappen met een groene afdeling. "Wij leiden den mensen op die de toekomst groen kleuren".

  Download artikel
  Bestellen

 • Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld 24 september 2015

  Infographic van het Sectorplan, de ambities van de scholen in beeld.

  Download artikel
  Bestellen

 • De parels van Voorop in de Vergroening 09 juli 2015

  Als afronding van het project Voorop in de Vergroening is een interactieve PDF gemaakt, waarin alle scholen hun beste vergroeningsprojecten presenteren.

  Download artikel
  Bestellen

 • De evolutie van het groene onderwijs 09 juli 2015

  Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de AOC's en AOC Raad is een animatiefilm gemaakt (op de homepage). Hiervan is een infograpic gemaakt voor het Vakblad Groen Onderwijs.

  Download artikel
  Bestellen

 • Vmbo-groen - Vier jaar kwaliteitsverbetering in beeld 01 december 2014

  Publicatie ter gelegenheid van de afronding van het Masterplan Kwaliteit vmbo-groen 2010-2013.

  Download artikel
  Bestellen

 • Het referentiekader vmbo - de determinatie beter in beeld 28 maart 2014

  Er is een geupdate versie uitgebracht van het referentiekader vmbo, de handreiking voor het determineren van leerlingen in het vmbo-groen.

  Download artikel
  Bestellen

 • Samenwerken voor een groene economie 29 november 2013

  AOCís maken werk van de groene economie. Bij het opleiden voor de toekomst werken wij graag actief samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties. In december 2013 brachten de scholen de samenwerkingsverbanden in kaart. Een actueel overzicht vindt u op de themapagina 'Samenwerking bedrijfsleven'.

  Download artikel
  Bestellen

 • Servicedocument Technologieroute 17 december 2013

  Stappenplan voor een arbeidsmarktanalyse voor deelname aan de experimenten voor de technologieroute. Door AOC Raad en Aequor. Versie 2014-2015.

  Download artikel
  Bestellen

 • Flyer 'Samen werken aan sterk vmbo-groen' 29 oktober 2013

  Flyer over de set leerinstrumenten die de AOC Raad samen met het Ontwikkelcentrum realiseerde. Welke middelen zijn het en hoe kunt u ze inzetten?

  Download artikel
  Bestellen

 • Doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo 14 oktober 2013

  Relevante factoren en sturingsmogelijkheden. Gebaseerd op het gelijknamige onderzoek van Niek van den Berg.

  Download artikel
  Bestellen

 • OGW Kalender Opbrengstgericht werken 22 oktober 2013

  Dit product kunt u alleen downloaden, het is een interactieve kalender die u digitaal kunt gebruiken. Alle scholen die werken aan 'Opbrengstgericht werken', kunnen nu gebruik maken van een handige OGW-kalender. Deze wordt beschreven in het boekje 'Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken!' Clusius College heeft deze OGW kalender uitgewerkt. De basis voor opbrengstgericht werken wordt gevormd door het systematisch meten en analyseren van de resultaten van de school. Een OGW-kalender kan de school helpen bij het systematisch en cyclisch in kaart brengen van de meetmomenten en de acties die op basis van de metingen in de school verricht moeten worden. De kalender wordt nu gebruikt bij het Clusius College Alkmaar.

  Download artikel
  Bestellen

 • Eindrapport LOB Doorstroompilots 05 maart 2013

  Publicatie van de VO-raad en de AOC Raad over de successen en aanknopingspunten voor betere loopbaan oriŽntatie en begeleiding (LOB).

  Download artikel
  Bestellen

 • Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst 19 november 2012

  Brochure over het groene beroepsonderwijs (vmbo en mbo) in Nederland. Met uitleg over hoe het groene onderwijs is georganiseerd, waarvoor wordt opgeleid en een overzicht van alle instellingen waar groen vmbo en mbo wordt gegeven.

  Download artikel
  Bestellen

 • De Toetscyclus: handvat voor integraal toetsbeleid 22 oktober 2012

  In het schooljaar 2011-2012 werkten vijf vmbo-locaties als pilot aan de ontwikkeling van hun toetsbeleid met behulp van de Toetscyclus. In deze brochure delen de pilots hun ervaringen en de instrumenten die zij hebben ontwikkeld bij het invoeren van integraal toetsbeleid en het werken met de Toetscyclus.

  Download artikel
  Bestellen

 • Meetlat Toetscyclus 22 oktober 2012

  De Meetlat Toetscyclus is een hulpmiddel voor het vmbo-groen om met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van de examinering. Het gesprek over het ontstane beeld- over de overeenkomsten en verschillen daarin Ė draagt er aan bij dat er een gezamenlijke inzet ontstaat om tot verbetering te komen.

  Download artikel
  Bestellen

 • Quality Assurance of Foreign Placements in Europe 19 november 2012

  De AOC Raad is een van de partners van QAFP (Quality Assurance of Foreign Placements in Europe) die zich sterk maakt voor geaccrediteerde leerbedrijven in Europa.

  Download artikel
  Bestellen

 • Orange Agricultural Education 30 augustus 2012

  Met Orange Agricultural Education maakt het groene onderwijs zich sterk voor een veilige en efficiŽnte voedselproductie wereldwijd. In deze nieuw Engelstalige brochure van Orange Agricultural Education leest u wat het project inhoudt. Lentiz, Groenhorst, Van Hall Larenstein, CAH Dronten/Almere, Stoas Hogeschool, PTC+ Wageningen UR en de AOC Raad werken samen in dit project. Van de brochure is ook een Chinese versie beschikbaar.

  Download artikel
  Bestellen

 • Sempervivum, sectorplan van de AOC's 28 juni 2012

  Het sectorplan van de AOCís: Sempervivum. Dit plan beschrijft de ambities van de gezamenlijke AOCís. Kwaliteit is de kern van het plan: onderwijskwaliteit, kwaliteit in relatie tot ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en kwaliteit in de transitie naar een duurzame, groene economie.

  Download artikel
  Bestellen

 • Praktische docentenhandleiding Opbrengstgericht werken 14 juni 2012

  Speciaal voor docenten die Opbrengstgericht werken in de lespraktijk willen integreren, is de kern van de brochure 'Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken!' samengevat in een praktische handleiding.

  Download artikel
  Bestellen

 • Diversiteit en internationalisering, een potentiŽle symbiose 05 juni 2012

  Servicedocument van de AOC Raad, dat is gepubliceerd in samenwerking met Kies Kleur in Groen. Het document is een hulpmiddel voor AOCís, die internationalisering effectief willen inzetten in hun diversiteitbeleid en omgekeerd.

  Download artikel
  Bestellen

 • Voorproefje van de OGW-kalender 31 mei 2012

  De OGW-kalender uit de brochure ĎSamen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken!'(bijlage 1c op blz. 44) is nog in ontwikkeling, maar u kunt hier alvast een voorproefje vinden.

  Download artikel
  Bestellen

 • Aquap Attractive Placements Abroad 29 mei 2012

  Brochure van Aquap over 'Greenplacement', een project dat het vinden van een groene stage in het buitenland stimuleert.

  Download artikel
  Bestellen

 • 'Samen opbrengstgericht werken = vakmanschap versterken!' 10 mei 2012

  In deze tweede brochure van de AOC werkgroep OGW staat het vakmanschap van docenten en schoolleiding centraal. Op inspirerende wijze beschrijft de brochure hoe opbrengstgericht werken het onderwijsrendement in het vmbo-groen kan versterken.

  Download artikel
  Bestellen

 • Voorop in de Vergroening 03 februari 2012

  Het projectplan van Voorop in de Vergroening. De AOCís willen in 2015 door samenleving, overheid en bedrijfsleven herkend en erkend worden als dť opleidingscentra voor ondernemend en innovatief groen.

  Download artikel
  Bestellen

 • Opbrengstgericht werken in het vmbo-groen: 3x3=10 29 september 2011

  Informatie en instrumenten voor opbrengstgericht werken binnen het vmbo-groen.

  Download artikel
  Bestellen

 • De Meetlat opbrengstgericht werken 29 september 2011

  Krijg inzicht in welke mate opbrengstgericht werken is ingebed in uw school. Is een bijlage van de brochure 'Opbrengstgericht werken', hier los te downloaden.

  Download artikel
  Bestellen

 • Kwaliteitskaart opbrengstgericht werken 19 oktober 2011

  De zes bouwstenen en negen stappen van opbrengstgericht werken overzichtelijk op ťťn A3. Bestel een gelamineerde versie via de button 'bestellen' van deze publicatie.

  Download artikel
  Bestellen

 • Voorop in de vergroening 21 januari 2011

  De film voorop in de vergroening, getoond op de bijeenkomst van 25 november 2010 in pakhuis de Zwijger, Amsterdam. De film is zowel in zijn geheel te bekijken, als per hoofdstuk.

  Bekijk video in hoofdstukken
  Bekijk complete film

 • Strategisch Drieluik 15 januari 2011

  Strategische agenda AOC Raad 2010-2014

  Download artikel
  Bestellen

 • Groen onderwijs in Nederland 15 januari 2011

  Overzicht van alle AOC's en hun verschillende vestigingen

  Download artikel
  Bestellen

 • Chemische gewasbescherming in Nederland 20 februari 2010

  Brochure van Bureau Erkenningen over chemische gewasbescherming.

  Download artikel
  Bestellen

 • Chemical Plant Protection in the Netherlands 20 februari 2010

  Engelstalige brochure van Bureau Erkenningen over chemische gewasbestrijding.

  Download artikel
  Bestellen

 • Chemischer Pflanzenschutz in den Niederlanden 20 februari 2010

  Duitstalige brochure van Bureau Erkenningen over chemische gewasbestrijding.

  Download artikel
  Bestellen

 • Groene Urgentie - Het Manifest 10 september 2009

  Het manifest voor de Groene Urgentie, ondertekend door Ministerie van LNV, AOC Raad en Aequor.

  Download artikel
  Bestellen

 • Verhogen, verdiepen, verbreden en verlagen 10 september 2009

  De kansen voor het groene onderwijs in beeld. Door Tom Bade. Geschreven voor de manifestatie Groene Urgentie op 9-9-'09.

  Download artikel
  Bestellen

 • Servicedocument Leren, Loopbaan & Burgerschap 01 september 2009

  Beschrijving van de kwalificatieeisen op het gebied van leer-, loopbaan- en burgerschapscompetenties van studenten in het mbo.

  Download artikel
  Bestellen

 • Overzicht streefnormen Leren, Loopbaan & Burgerschap- overzicht streefnormen 01 september 2009

  Digitale versie van de Streefnormen LL&B per niveau, horend bij het Servicedocument.

  Download artikel
  Bestellen

 • Kies Kleur in Groen - uitvoeringsplan 07 oktober 2009

  Het uitvoeringsplan voor Kies Kleur in Groen.

  Download artikel
  Bestellen

 • FinanciŽle kaders van het Groen Onderwijs 17 juni 2009

  Over de bekostiging van AOC''s in 2008

  Download artikel
  Bestellen

 • De maatschappelijke stage - voorbeelden, keuzes en kansen in het vmbo-groen 26 mei 2009

  Tweede uitgave van een boekje met praktijkvoorbeelden van maatschappelijke stages bij de groene vmbo''s.

  Download artikel
  Bestellen

 • Innovative education for a green future 15 oktober 2007

  Englisch brochure about green education and the AOC Raad.

  Download artikel
  Bestellen

 • Innovativer Unterricht fŁr eine grŁne Zukunft 25 november 2008

  Deutsche brochure Łber grŁne unterricht.

  Download artikel
  Bestellen

 • Strategie in beeld 2008-2009 15 maart 2008

  Strategische agenda van de AOC Raad voor 2008 en 2009.

  Download artikel
  Bestellen

 • Het Actieplan Examinering 2006-2008 21 januari 2009

  De eindrapportage van het Actieplan Examinering, met persoonlijke verhalen van de deelnemers en voorbeelden van initiatieven die het Actieplan hebben ondersteund.

  Download artikel
  Bestellen

 • Actieplan Kies Kleur in Groen 06 oktober 2008

  Gezamenlijk actieplan van alle AOC's, Stoas Hogeschool en Aequor voor meer culturele diversiteit in een internationale groene context.

  Download artikel
  Bestellen

 • Maatschappelijke stage in het groen 15 september 2007

  Voorbeelden van maatschappelijke stages in het groene domein.

  Download artikel
  Bestellen

 • Van CCO naar Kenniscentrum 21 april 2007

  Visie van AOC Raad op cursus- en contractonderwijs.

  Download artikel
  Bestellen

 • De Groene Parade 25 september 2008

  Een jaar later... impressie van een jaar experimenteren met een nieuw examenprogramma vmbo-groen

  Download artikel
  Bestellen

 • Het Actieplan Examinering 15 november 2006

  Het Actieplan Examinering

  Download artikel
  Bestellen

 • Onbekend of onbemind 03 juni 2004

  Landelijk kwalitatief onderzoek naar de beleving rondom AOC onderwijs. Door: Pineapple Yellow

  Download artikel
  Bestellen