Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Wij leiden de mensen op die de toekomst groen kleuren!

Het Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020 beschrijft de ambities van de gezamenlijke AOCís en de VBG-scholen (OCW-scholengemeenschappen met vmbo groen).

Wij leiden op voor een breed werkveld in een belangrijke en snel innoverende sector. Dat doen we in een tijd waarin veel verandert in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De wereld wordt internationaler. Steeds meer mensen wonen in de stad. Duurzaamheid en de kwaliteit van ons voedsel worden belangrijker. Technolisering zet door en er ontstaan steeds meer crossovers tussen beroepen en sectoren.†
We zien ons groen onderwijs als toonzettend waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het vinden van antwoorden op de vraagstukken van de nieuwe groene economie. Wij willen (jonge) mensen uitdagen om te ontdekken waarvoor ze staan, wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat ze waard zijn. We leiden ze op tot groene wereldburgers. We doen dit in groene leeromgeving en vanuit ons groene DNA: onze specifieke en unieke groene expertise is en blijft de basis van onze kracht.†
Onze ambities:
 • Het toekomstperspectief van onze leerlingen staat centraal.
 • We bieden topkwaliteit, door een doelmatig en effectief opleidingsaanbod.
 • We zijn de verbinden schakel met bedrijfsleven & maatschappij: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.
BELANGRIJKSTE ACTIES:
†Het toekomstperspectief van onze leerlingen staat centraal:
 • We gaan voor excellente loopbaanbegeleiding
 • We leiden onze leerlingen op tot groene wereldburgers met internationale, interculturele en groene competenties.
 • We benutten de pedagogische kwaliteit van groen optimaal.
 • We spelen in op de verschillen tussen leerlingen en doelgroepen.
 • We brengen het toekomstperspectief van onze studenten in beeld.
We bieden topkwaliteit, door een doelmatig en effectief opleidingsaanbod:
 • We optimaliseren het totale opleidingsportfolio van het groene vmbo en mbo.
 • We maken onze performance zichtbaar.
 • We ontwikkelen nieuwe opleidingen in aansluiting op innovaties in het werkveld.
 • Er komt een landelijk dekkend aanbod van cursussen contractonderwijs.
 • We realiseren collectieve voorzieningen voor leermiddelen, toetsing & examinering, kennisdeling, informatievoorziening en praktijkleren.
We zijn de verbinden schakel met bedrijfsleven & maatschappij: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal:
 • We optimaliseren onze groene netwerken, brengen lokale, regionale en landelijke samenwerkingsverbanden in kaart en stellen sleuteldossiers op.
 • We zetten sterk in op activiteiten en netwerken op het terrein van vergroening en duurzaamheid.
 • Er komen groene leernetwerken voor docenten, management en staf, docentenstages en uitwisseling.
 • We gaan in gesprek met jongeren en andere doelgroepen over de toekomst en de profilering van ons onderwijs.
>> Download de infographic van het sectorplan†

>> Download het gehele sectorplan