Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Samenwerking

Groen onderwijs werkt samen met branches, bedrijven, maatschappelijke organisaties,overheden en kennisinstituten. Zo zorgen we ervoor dat onze opleidingen goed aansluiten bij de arbeidsmarkt en de nieuwste innovaties in een steeds groenere wereld.
 
Voor de uitvoering wordt intensief samengewerkt; onder meer door het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijsconcepten, lesmateriaal en examens, door kennisuitwisseling en door gezamenlijk gebruik van faciliteiten.

Door het topsectorenbeleid en de Human Capital Agenda krijgt deze samenwerking een extra en positieve impuls.
 
Medio 2016 zijn de parels van de samenwerking samengevat in deze brochure:
 
 
 
>> Download de brochure
 
De groene onderwijsinstellingen zjn dť opleidingscentra zijn op het gebied van duurzame innovatie en dragen blijvend bij aan het succes van de Nederlandse groene sector. Wij leiden de mensen op die de toekomst groen kleuren.
 
We hebben een overzicht gemaakt van een groot deel van de samenwerkingsverbanden die het groene onderwijs heeft met het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheden en andere organisaties. Het pretendeert niet volledig te zijn, de groene wereld is dynamisch en verandert vortdurend. Aanvullingen kunt u doorgeven aan Mirjam Kuggeleijn (communicatieadviseur AOC Raad)
 
Hoe de scholen samenwerking vorm geven, kunt u lezen in een aantal voorbeelden uit de praktijk en op de website 'Samen werken met groen onderwijs' (door GKC, laatst bijgewerkt 2014).
 
 
 
 

Laatste nieuws

Laat alle berichten zien.

Publicaties

  • Parels van de samenwerking 2016 AOCís hebben hun blik naar buiten gericht en werken veel samen; met branches, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en andere kennisinstituten. AOCís werken ook samen met elkaar: aan onderwijsconcepten, lesmateriaal en examens, door kennisuitwisseling en door het gezamenlijk gebruik van lesfaciliteiten en outillages. Het is niet altijd zichtbaar wat we doen. Om toch een indruk te krijgen van de veelvormigheid en intensiteit van de vele samenwerkingsverbanden die er zijn, hebben wij deze brochure gemaakt.
  • Samenwerken voor een groene economie AOCís maken werk van de groene economie. Bij het opleiden voor de toekomst werken wij graag actief samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties. In december 2013 brachten de scholen de samenwerkingsverbanden in kaart. Een actueel overzicht vindt u op de themapagina 'Samenwerking bedrijfsleven'.
  • Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Brochure over het groene beroepsonderwijs (vmbo en mbo) in Nederland. Met uitleg over hoe het groene onderwijs is georganiseerd, waarvoor wordt opgeleid en een overzicht van alle instellingen waar groen vmbo en mbo wordt gegeven.
  • Voorop in de Vergroening Het projectplan van Voorop in de Vergroening. De AOCís willen in 2015 door samenleving, overheid en bedrijfsleven herkend en erkend worden als dť opleidingscentra voor ondernemend en innovatief groen.