Sluit Dit is de oude website van de AOC Raad.
Deze wordt alleen nog gebruikt voor archiefdoeleinden. De laatste update is van 31 januari 2017. Ga hier naar de nieuwe website. http://aocraad.nl/
AOC Raad   Bronland 12-A    6708 WH Wageningen   T 0318-648900   E info@aocraad.nl
Volg ons op Facebook Volg de AOC Raad op Twitter Volg de AOC Raad op LinkedIn Youtube RSS Feed
A - / +

Vernieuwing vmbo

Nieuws over de vernieuwing van het vmbo staat op de website www.vernieuwingvmbo.nl . De meest actuele publicaties, zoals de laatste versies van de concept examenprogramma’s en een handreiking LOB, staan op deze website.  

Eén profiel Groen 
De beroepsgerichte programma’s in het vmbo worden vernieuwd. Ruim dertig afdelingsprogramma’s worden in 2016 vervangen door tien profielen. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven. Voor het groene onderwijs is er één nieuw profiel Groen; een breed, toekomstgericht en doorstroomrelevant profiel.  
 
Structuur programma 
Het conceptexamenprogramma Groen heeft nu dezelfde structuur als alle nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s binnen het vmbo. Het programma is opgebouwd uit een kern, profiel en keuzevakken.
 
Kern 
Dit onderdeel van het examenprogramma bestaat uit 'algemene kennis en vaardigheden/competenties', 'professionele kennis en vaardigheden' en vaardigheden ten aanzien van 'loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling'. De kern is onlosmakelijk verbonden met de profiel- en keuzevakken en krijgt kleur door de concretisering van profiel- en keuzevakken. Het kernprogramma wordt niet als apart deel geëxamineerd, maar altijd in samenhang met het profiel en/of de keuzevakken.
 
Profiel 
Het profiel Groen bestaat uit vier profielmodules en bevat alle kennis, competenties en vaardigheden die leerlingen, in de oriënterende of in de voorbereidende zin, kennis laten maken met het 'wezen' van onze Groene sector.  Het profiel omvat 50% van het beroepsgerichte examenprogramma van de leerling en wordt afgerond met één centraal examen.
 
Het profiel Groen is ingevuld langs twee assen die elkaar kruisen. Op de verticale as staat het landelijk gebied tegenover het stedelijk gebied. Op de horizontale as staat de producent tegenover de consument. Zo zijn vier kwadranten - of profielmodules -  ontwikkeld, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, een duidelijk eigen karakter hebben en tegelijkertijd de volledige breedte van de groene sector laten zien. 
 
 
 
Keuzevakken 
Naast het profiel kiest een BB en KB leerling ten minste vier keuzevakken uit het aanbod van de school.  Een GL leerling doet de twee voor de GL aangewezen profielmodules (2 en 3) en kiest daarbij nog twee keuzevakken uit het aanbod van de school.   
De keuzevakken samen vormen 50% van het examenprogramma van de leerling. Keuzevakken worden in een schoolexamen getoetst. 
 
De sectorale vernieuwingscommissie heeft in totaal 13 keuzevakken ontwikkeld voor het profiel Groen. De uitwerking hiervan in taken en deeltaken is  onderdeel van het conceptexamenprogramma groen.  Een leerling kan met zijn keuzevakken zijn programma verdiepen door profielverwante keuzevakken te kiezen of juist verbreden door profieloverstijgende keuzevakken te kiezen. De keuzemogelijkheden van de leerling zijn afhankelijk van het aanbod van de school.